چهارشنبه ٢٨ مهر ١٤٠٠
صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
»
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
اخبار و دانستنی های کرونا را در وب سایت معاونت بهداشتی چگونه ارزیابی می کنید

خیلی عالی
عالی
خوب
متوسط

صفحه اصلی > مراکز بهداشتی درمانی > مراکز روستایی 

1- مرکز بهداشتی درمانی اسماعیل آباد

جمعیت کل: 8424

خانه های بهداشت تحت پوشش

1- خانه بهداشت اسماعیل آباد، جمعیت تحت پوشش: 2656 ، بهورزان:تابنده محسنی، فاطمه رمضانی

2- خانه بهداشت جهان آباد، جمعیت تحت پوشش: 714، بهورزان: غلامرضا قاسمی، فاطمه السادات رحیمی

3- خانه بهداشت حسن آباد، جمعیت تحت پوشش: 1574، بهورزان: سعید پرواز، زهرا رضایی

4- خانه بهداشت حسین آباد، جمعیت تحت پوشش: 878، بهورزان: عصمت رحیمی 

5- خانه بهداشت شمس آباد: جمعیت تحت پوشش: 2066، بهورزان: نجمه خراسانی، علی آذرپیرا 

6- خانه بهداشت صادق آباد: جمعیت تحت پوشش: 536، بهورزان: مریم محمدی، حسین محمدی 

2- مرکز بهداشتی درمانی جوادیه نوق

جمعیت کل: 4988

خانه های بهداشت تحت پوشش

1- خانه بهداشت احمدیه: جمعیت تحت پوشش:782، بهورزان: فاطمه ماهرخ زاده 

2- خانه بهداشت الهیه: جمعیت تحت پوشش: 2381، بهورزان: اعظم خواجه بیگی، سمیه علیپور 

3- خانه بهداشت جوادیه: جمعیت تحت پوشش: 933، بهورزان: محمدرضا علیزاده، فرشته جعفریان 

4- خانه بهداشت دقوق آباد: جمعیت تحت پوشش: 892، بهورزان: کاظم محمدی پور، فاطمه قربانی زاده( مامور به یزد)

3- مرکز بهداشتی درمانی حمید آباد

جمعیت کل: 8753

خانه های بهداشت تحت پوشش

1- اکبر آبادهجری: جمعیت تحت پوشش: 1047، بهورزان: مسلم حسنی، زهرانوری 

2- حمید آباد: جمعیت تحت پوشش: 2785، بهورزان: فاطمه شعبانی،علی تاجیک، شهربانو بهرامشاهی

3- عباس آباد حاجی: جمعیت تحت پوشش:2858، بهورزان: یدالله کرمی پور، معصومه بهروزی 

4- فردوسیه آزادگان: جمعیت تحت پوشش: 2063، بهورزان: محمد علی دانش، اعظم عسکری، زهرا حسینی پور

4- مرکز بهداشتی درمانی خنامان

جمعیت کل: 1500

خانه های بهداشت تحت پوشش

1- خانه بهداشت شهید فلاحتی خنامان: 1082، بهورزان: علی رضامحمدی، شیرین علمداری 

2- خانه بهداشت چاروک: جمعیت تحت پوشش: 220، بهورزان: نصرت اکبری 

3- خانه بهداشت گلوسالار: جمعیت تحت پوشش: 112، بهورزان: ------

5- مرکز بهداشتی درمانی داوران

جمعیت کل: 1654

خانه های تحت پوشش

1- خانه بهداشت اودرج:جمعیت تحت پوشش: 275، بهورزان: زهرا نظری اودرجی

2- خانه بهداشت دره جوز: جمعیت تحت پوشش: 112، بهورزان: اشرف محمدی

3- خانه بهداشت شهداء داوران: جمعیت تحت پوشش: 1267، بهورزان: محمد حسین قلی نژاد، زهرا حسن اکبری

6- مرکز بهداشتی درمانی راویز

جمعیت کل: 613

خانه های بهداشت تحت پوشش

1- خانه بهداشت پورکان: جمعیت تحت پوشش: 180، بهورزان: قاسم پورکانی 

2- خانه بهداشت راویز ( حوم الدین ): جمعیت تحت پوشش: 329، بهورزان: زهرا زین الدینی

7- مرکز بهداشتی درمانی شریف آباد

جمعیت کل: 6344

خانه های تحت پوشش

1- خانه بهداشت حسین آباد کشکوئیه: جمعیت تحت پوشش:942، بهورزان: علی چاهخویی حسنی، زهرا محرابی زاده 

2- خانه بهداشت تقی آباد: جمعیت تحت پوشش: 1230، بهورزان: زینب چاهخویی حسنی 

3- خانه بهداشت شریف آباد: جمعیت تحت پوشش: 2249، بهورزان: اعظم لطفی، عصمت جلیلی، مهدی جلیلی 

4- خانه بهداشت علی آباد شهید: جمعیت تحت پوشش: 832، بهورزان: سیده زهرا صفوی

5- خانه بهداشت محمود آباد: جمعیت تحت پوشش: 686، بهورزان: علی جلیلی، زهرا علی اکبری 

6- خانه بهداشت یوسف آباد: جمعیت تحت پوشش:405، بهورزان: فاطمه شریف آبادی عباسی

8- مرکز بهداشتی درمانی عباس آباد آقاغفور

جمعیت کل: 4134

خانه های بهداشت تحت پوشش

1- خانه بهداشت اکبر آباد برخوردار: جمعیت تحت پوشش: 389، بهورزان: زهراهاشمی نیا، مهدی علیپور

2- خانه بهداشت رضاآباد: جمعیت تحت پوشش: 1286، بهورزان: مهدی اسماعیلی، عصمت اسماعیلی 

3- خانه بهداشت عباسآباد اقاغفور: جمعیت تحت پوشش: 1708، بهورزان: مریم بنازاده، علی میرزایی

4- خانه بهداشت لطف آبادشور: جمعیت تحت پوشش: 751،بهورزان: صدیقه امیری

9- مرکز بهداشتی درمانی عرب آباد

جمعیت کل: 5743

خانه های تحت پوشش

1- خانه بهداشت عرب آباد: جمعیت تحت پوشش:1182، بهورزان:  زهرا شاه میرزاخانی، عباس بنی اسدیان 

2- خانه بهداشت فتح آبادجمعیت تحت پوشش: 958، بهورزان: غلامرضا خلیلی، بتول عباسی 

3- خانه بهداشت مهدی آباد سردار: جمعیت تحت پوشش: 1467، بهورزان: صدیقه رضاپور، محسن افروز

4- خانه بهداشت همت آباد علیا: جمعیت تحت پوشش: 2136، بهورزان: فاطمه معین، حمید پورمحمدی

10- مرکز بهداشتی درمانی قاسم آباد

جمعیت کل: 5320

خانه های بهداشت تحت پوشش

1- خانه بهداشت دره در: جمعیت تحت پوشش: جمعیت تحت پوشش: 455، بهورزان: شهربانو میرزایی، محمد ابوالهادی

2- خانه بهداشت شفیع آباد: جمعیت تحت پوشش: 1550، بهورزان: طیبه سیستانی، محمدرضا رحیمی 

3- خانه بهداشت قاسم آباد: جمعیت تحت پوشش: 1881، بهورزان: فاطمه نورمحمدیان

4- خانه بهداشت ملک آباد: جمعیت تحت پوشش: 1434، بهورزان: احمد احمدی، فاطمه محمدعلیپور

11-مرکز بهداشتی درمانی کبوترخان

جمعیت کل: 3941

خانه های بهداشت تحت پوشش

1- خانه بهداشت حاجی آباد: جمعیت تحت پوشش: 822، بهورزان: محمد رمضانی، سهیلا رمضانی

2- خانه بهداشت کبوترخان: جمعیت تحت پوشش: 3119، بهورزان: احمد حسنی کبوترخانی، مهدیه اکبری، آتنا بحرینی

12- مرکز بهداشتی درمانی لاهیجان

جمعیت کل: 5782

خانه های بهداشت تحت پوشش

1- خانه بهداشت شاهرخ آباد: جمعیت تحت پوشش: 673، بهورزان: مریم علینژاد، رضا فتحی

2- خانه بهداشت فخر آباد: جمعیت تحت پوشش: 1207، بهورزان: اعظم ابراهیمی 

3- خانه بهداشت کورگه: جمعیت تحت پوشش: 581، بهورزان: عصمت علی حسینی

4- خانه بهداشت لاهیجان: جمعیت تحت پوشش: 2025، بهورزان: بتول عبداللهی، زهرا نجفی، حسین پوررضائی

5- خانه بهداشت محمد آباد دهنو:جمعیت تحت پوشش: 1296، بهورزان: بتول حاج هاشمی، روح الله معصومی

13- مرکز بهداشتی درمانی هرمزدآباد

جمعیت کل: 9728

خانه های بهداشت تحت پوشش

1- خانه بهداشت جنت آباد: جمعیت تحت پوشش: 341، بهورزان: طیبه یزدان پناه 

2- خانه بهداشت نوش آباد : جمعیت تحت پوشش: 1571، بهورزان: صدیقه ملااحمدی، علی باخور

3- خانه بهداشت کوثرریزمعین: جمعیت تحت پوشش: 1587، بهورزان: تول سجادی نیا، محمد سجادی نیا

4- خانه بهداشت کاظم آباد: جمعیت تحت پوشش: 455، بهورزان: زهرا شریعتمداری

5- خانه بهداشت هرمزد آباد: جمعیت تحت پوشش: 3128، بهورزان: طیبه علی حسینی، محمد حاج اسماعیلی، اعظم اصغری محمد آبادی

6- خانه بهداشت همت آباد آگاه: جمعیت تحت پوشش: 2486، بهورزان: علی کریمی، فاطمه زین الدینی، فاطمه حداد شهرآبادی

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 

 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 بازدید این صفحه : 4636
 بازدید امروز : 644
 کل بازدید : 1032906
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 15/2182